ASUS ROG G551JX - Airplane mode (Режим "Самолет")

background image

Airplane mode (Режим "Самолет")

Airplane mode (Самолетен режим) забранява безжичната

комуникация, което Ви позволява да използвате Вашия Notebook PC

безопасно по време на полет.

Включване на Airplane mode (Самолетен режим)

Изключване на Airplane mode (Самолетен режим)

или

1.

Стартирайте лента Charms bar (лентата

Charms).

2.

Натиснете

и натиснете

.

3.

Преместете плъзгача наляво, за да изключите

Airplane mode (Самолетен режим).

Натиснете

.

ЗАБЕЛЕЖКА: Свържете се с авиокомпанията, за да научите повече за

услугите по време на полет, които можете да използвате, както и за

ограниченията при работа с Notebook PC.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

73