ASUS ROG G551JX - Функция Snap (Прилепване)

background image

Функция Snap (Прилепване)

Функцията Snap (Прилепване) показва две приложения едно до

друго, което Ви дава възможност да работите в двете приложения

или да превключвате от едното на другото.

ВАЖНО! Уверете се, че разделителната способност на Вашия

Notebook PC е 1366 x 768 или повече преди да използвате функцията

Snap (Прилепване).

Лента Snap (Прилепване)

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

67

Използване на Snap (Прилепване)

Използвайте сензорния панел*, тъчпада или клавиатурата на Вашия

Notebook PC, за да активирате и използвате Snap Прилепване.

1.

Стартирайте приложението, което искате да

прилепите.

2.

Натиснете и задръжите най-горната част

на приложението и го плъзнете наляво или

надясно по екрана докато не се появи лентата

за прилепване.

3.

Стартирайте друго приложение.

4.

Стартирайте друго приложение.

1.

Стартирайте приложението, което искате да

прилепите.

2. Натиснете и стрелка наляво или надясно,

за да закачите приложението към левия или

десния прозорец.

3.

Стартирайте друго приложение. Това

приложение автоматично се премества в

празния прозорец.

1.

Стартирайте приложението, което искате да

прилепите.

2.

Натиснете и задръжте най-горната част на

приложението, след което го плъзнете наляво

или надясно по екрана докато не се появи

лентата за прилепване.

3.

Стартирайте друго приложение.

background image

68

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC