ASUS ROG G551JX - Персонализиране на приложения

background image

Персонализиране на приложения

Можете да премествате, преоразмерявате и откачвате приложения
от екрана Start (Старт) с помощта на следните стъпки.

Натиснете приложение, за да го стартирате.

Поставете курсора на мишката над приложението,

щракнете с левия бутон на мишката или

натиснете еднократно тъчпада, за да стартирате

приложението.

Натиснете

двукратно, след което

използвайте клавишите със стрелки за преглед на
приложенията. Натиснете

, за да стартирате

приложение.

Натиснете и задръжте плочката на приложението,

след което я плъзнете към новото местоположение.

За преместване на приложение, натиснете

приложението двукратно, след което го плъзнете и

пуснете приложението до новото местоположение.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

59

Преоразмеряване на приложения

Откачване на приложения

Натиснете и задръжте приложението, за

да активирате неговата лента Customize

(Персонализиране), след което натиснете

и

изберете размер на плочката на приложението.

Натиснете и задръжте приложението, за

да активирате неговата лента Customize

(Персонализиране), след което натиснете

за

да откачите приложението.

Щракнете с десния бутон върху приложението, за да

активирате лентата Customize (Персонализиране),

след което натиснете

и изберете размер на

плочката на приложението.

Щракнете с десния бутон върху приложението, за да

активирате лентата Customize (Персонализиране),

след което натиснете

.

background image

60

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Затваряне на приложения

Натиснете и задръжте горната част на

изпълняващото се приложение и го плъзнете надолу,

към долната част на екрана, за да го затворите.

1.

Преместете курсора в горната част на

стартираното приложение и изчакайте

курсорът да стане като ръка.

2.

Плъзнете, след което пуснете приложението в

долната част на екрана, за да го затворите.

От стартираното приложение, натиснете

.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

61