ASUS ROG G551JX - Достъп до екрана All Apps

background image

Достъп до екрана All Apps

Освен приложенията, които вече са закачени на екрана Start

(Старт), можете да отворите и други приложения чрез екрана Apps

(Приложения) .

Стартиране на екрана All Apps (Всички приложения)

Стартирайте екрана Приложения като използвате сензорния

панел*, тъчпада или клавиатурата на Вашия Notebook PC.

ЗАБЕЛЕЖКА: Действителните приложения, показани на екрана, се

различават в зависимост от модела. Следните снимки на екраните са

само за справка.

Плъзнете Start screen (Стартов екран) нагоре.

В екрана Начало щракнете върху бутона

.

В екрана Старт натиснете

, след което натиснете

.

background image

62

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Закачане на още приложения към екран Start (Старт)

Можете да закачите още приложения към екрана Старт с помощта

на сензорния панел* или на тъчпада.

1.

Стартирайте екрана All Apps (Всички

приложения)

2.

Натиснете и задръжте приложението, което

искате да закачите за Start screen (Стартов

екран), за да активирате лентата Customize

(Персонализиране). Когато лентата Customize

(Персонализиране) е активирана, можете да

натискате приложения и да ги закачате за Start

screen (Стартов екран).

3.

Натиснете

за да закачите избраното

приложение към екрана Start (Старт). *

1.

Стартирайте екрана All Apps (Всички

приложения)

2.

Щракнете с десния бутон на мишката върху

приложенията, които искате да добавите към

Start screen (Стартов екран).

3.

Натиснете/щракнете върху иконата

,

за да закачите избраните приложения в Start

screen (Стартов екран).

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

63