ASUS ROG G551JX - Изключване на Вашия Notebook PC

background image

Изключване на Вашия Notebook PC

Можете да изключите Вашия Notebook PC по един от следните начини:

или

Натиснете

от Charms bar (лентата

Charms), след което натиснете

>

Shut down (Изключване) за стандартно

изключване.

От екрана за вход натиснете

> Shut down

(Изключване).

Можете да изключите Вашия Notebook PC

чрез Режим на работния плот. За да направите

това, стартирайте работния плот, след

което натиснете alt + f4 , за да стартирате

прозореца Изключване. Изберете Shut Down

(Изключване) от падащото меню, след което

изберете OK.

Ако Вашият Notebook PC спре да отговаря,

натиснете и задръжте бутона за включване и

изключване в продължение на най-малко четири

(4) секунди докато Notebook PC не се изключи.