ASUS ROG G551JX - Други клавишни комбинации

background image

Други клавишни комбинации

С помощта на клавиатурата можете да използвате други преки пътища,

които ще Ви помогнат за стартиране на приложения и навигация в

Windows

®

8.1.

\

Превключва между екрана Старт и последното

изпълняващо се приложение

Стартира работния плот

Стартира прозореца This PC (Този компютър)

в Режим на работния плот.

Отваря опцията File (Файл) от препратка

Search (Търсене)

Отваря прозорец Споделяне

Отваря прозореца Настройки

Отваря прозореца Устройства

Активира екрана Заключване

Намалява отворения в момента прозорец

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

69

Стартира екрана Project (Проект)

Отваря опцията Everywhere (Навсякъде)

от препратка Search (Търсене)

Отваря прозореца Изпълни

Отваря Център за улеснен достъп

Отваря опцията Settings (Настройки) под

препратка Search (Търсене)

Отваря контекстното меню на бутона Start

(Старт)

Стартира иконата на лупата и увеличава

екрана.

Намалява екрана

Отваря Настройки на разказвача

background image

70

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC