ASUS ROG G551JX - Съвместимост със законите за опазване на околната среда и Декларация 

background image

Съвместимост със законите за опазване на

околната среда и Декларация

ASUS следва концепцията за екологичен дизайн и производство на своите

продукти и прави всичко възможно във всеки един етап от живота си,

продуктите на ASUS да отговарят на нормите за опазване на околната среда.

В допълнение, ASUS публикува информация, основана на изискванията на

съответните разпоредби.

Вижте http://csr.asus.com/english/Compliance.htm за повече информация за

изискванията на разпоредбите, които ASUS спазва:
JIS-C-0950 Декларация на материалите в Япония
EU REACH SVHC
Korea RoHS
Енергийни закони на Швейцария