ASUS ROG G551JX - Съвместимост на вътрешния модем

background image

Съвместимост на вътрешния модем

Notebook PC моделът с вътрешен модел е съвместим с JATE (Япония),

FCC (САЩ, Канада, Корея, Тайван) и CTR21. Вътрешният модем е одобрен

в съответствие с Решение 98/482/ЕО на Съвета относно единното

паневропейско свързване към обществените комутируеми телефонни мрежи

(PSTN). Въпреки това, поради разликите между отделните PSTN, предоставяни

в отделните държави, одобрението не предоставя само по себе си безусловна

гаранция за успешна експлоатация във всяка крайна точка на PSTN мрежата.

В случай на проблеми, свържете се с Вашия доставчик като първа инстанция.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

121