ASUS ROG G551JX - Продукт, съвместим с ENERGY STAR

background image

Продукт, съвместим с ENERGY STAR

ENERGY STAR е програма на Агенцията за защита на околната

среда на САЩ и на Министерството на енергетиката на САЩ,

с която те ни помагат да спестяваме пари и да предпазваме

околната среда чрез енергийноефективни продукти и практики.
Всички продукти на ASUS с логото ENERGY STAR отговарят

на стандарта ENERGY STAR и енергоспестяващата функция е активирана по

подразбиране. Мониторът и компютърът автоматично преминават в режим

„Сън” при липса на активност 10 и 30 минути. За да събудите компютъра,

щракнете с мишката или натиснете произволен клавиш на клавиатурата.
Моля, посетете http://www.energy.gov/powermanagement за подробна

информация относно управлението на консумация на енергия и ползите

за околната среда. Освен това можете също така да посетите http://www.

energystar.gov, за да прочетете повече информация за съвместната програма
ENERGY STAR.

ЗАБЕЛЕЖКА: Energy Star НЕ се поддържа на продукти с Freedos и Linux.