ASUS ROG G551JX - Общ преглед

background image

Общ преглед

На 4 август 1998, решението на Европейския съвет отнасящо се до CTR

21 е било публикувано в официалния журнал на ЕО. Стандартът CTR 21

е приложим за всички негласови крайни устройства с двойно тонално

номеронабиране (DTMF), предназначени за свързване към обществените

комутируеми аналогови телефонни мрежи (PSTN).
Общият технически регламент CTR 21 (Common Technical Regulation)

относно изискванията за свързване към обществените комутируеми

аналогови телефонни мрежи (PSTN) на крайни устройства (с изключение

на крайни устройства, поддържащи гласова телефония с идентификация

на обажданията), при които включването в мрежата, ако има достъп, се

осъществява чрез двойно тонално номеронабиране (DTMF).