ASUS ROG G551JX - Негласови устройства 

background image

Негласови устройства

Телефонният секретар и телефоните с високоговорители могат да се включат

тук, както и модеми, факс машини, системи за автоматично избиране

и алармени системи. Оборудване, при което качеството на говора се

контролира от регулатори (напр. телефони със слушалка, а в някои страни

също и безжичните телефони) не влиза тук.

background image

122

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Таблицата по-долу показва страните използващи CTR21

стандарта в момента.

Държава

Приложим

Допълнително изпитване

Австрия

1

Да

Не

Белгия

Да

Не

Чехия

Не

Не е приложимо

Дания

1

Да

Да

Финландия

Да

Не

Франция

Да

Не

Германия

Да

Не

Гърция

Да

Не

Унгария

Не

Не е приложимо

Исландия

Да

Не

Ирландия

Да

Не

Италия

Предстои

Предстои

Израел

Не

Не

Лихтенщайн

Да

Не

Люксембург

Да

Не

Нидерландия

1

Да

Yes

Норвегия

Да

Не

Полша

Не

Не е приложимо

Португалия

Не

Не е приложимо

Испания

Не

Не е приложимо

Швеция

Да

Не

Швейцария

Да

Не

Великобритания

Да

Не

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

123

Тази информация е копирана от CETECOM и се предоставя без гаранции.

За актуалните версии на таблицата посетете http://www.cetecom.de/

technologies/ctr_21.html

1 Прилагат се националните изисквания само ако оборудването използва

пулсово избиране (възможно е производителите да посочат в ръководството,

че оборудването поддържа единствено тонално набиране, което прави

допълнителните тестове излишни).

В Холандия се изискват допълни изпитвания за последователно свързване и

идентификация на обажданията.