ASUS ROG G551JX - Информация за безопасност отнасяща се за оптичните устройства

background image

Информация за безопасност отнасяща се за

оптичните устройства

Информация за безопасност при работа с лазер

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да предотвратите излагане на лазера на оптичното

устройство, не се опитвайте да демонтирате или поправяте оптичното устройство

сами. За Ваша безопасност, свържете се с професионален техник за помощ.

Предупреждение за безопасност за CD-ROM устройство

ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1

Етикет съдържащ предупреждение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВНИМАНИЕ! НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ИЗЛЪЧВАНЕ, КОГАТО

УСТРОЙСТВОТО Е ОТВОРЕНО. НЕ СЕ ВГЛЕЖДАЙТЕ В ЛЪЧА И НЕ ГЛЕДАЙТЕ

ДИРЕКТНО С ПОМОЩТА НА ОПТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ.

Разпоредби на Националния център по

радиология

Националният център по радиология (CDRH) на САЩ. Разпоредби на

Агенцията за храни и лекарства отнасящи се за лазерни продукти от 2 август,

1976. Тези разпоредби се отнасят за лазерни продукти произведени след 1

август, 1976. Съвместимостта е задължителна за продукти предлагани в САЩ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Използването на контрол и настройки или извършването

на процедури различни от посочените тук и в упътването за инсталиране на

лазерния продукт, могат да доведат до опасно облъчване.