ASUS ROG G551JX - Изискване за електрическа безопасност

background image

Изискване за електрическа безопасност

С продукти с напрежение по-голямо от 6А и тегло повече от 3кг трябва да

използвате захранващи кабели по-големи или равни на: H05VV-F, 3G, 0.75mm2

или H05VV-F, 2G, 0.75mm2.