ASUS ROG G551JX - Декларация на Macrovision Corporation 

background image

Декларация на Macrovision Corporation

Този продукт има технология с авторски права защитена от патентното право

в САЩ и други права свързани с интелектуалната собственост притежание

на Macrovision Corporation и други. Използването на тази технология

защитена от авторското право трябва да се одобри от Macrovision Corporation

и е предназначена единствено за ползване в дома и други ограничени

ползвания, освен ако друго не е било одобрено от Macrovision Corporation.

„Обратното инженерство” и разглобяването се забраняват.