ASUS ROG G551JX - Декларация за съответствие Директива 1999/5/EC за радио и телекомуникационно терминално оборудване

background image

директивата за радио и телекомуникационно терминално оборудване:

Основни изисквания упоменати в [Член 3]

Изисквания за безопасност, упоменати в [Член 3.1a]

Тестове за електрическа безопасност според [EN 60950]

Изисквания за електромагнитна съвместимост в [Член 3.1b]

Тестове за електромагнитна съвместимост в [EN 301 489-1] & [EN 301

489-17]

Ефективна използване на радио спектъра съобразно [Член 3.2]

Приложения за радио тестове според [EN 300 328-2]