ASUS ROG G551JX - Декларация за съвместимостта на мрежата

background image

Декларация за съвместимостта на мрежата

Изявление на производителя към нотифицирания орган и продавача: „Тази

декларация ще посочи мрежите, за които е предназначено оборудването и

мрежите, с които оборудването може да има проблеми".
Изявление на производителя към потребителя: „В тази декларация се

посочват мрежите, с които устройството е предназначено да работи, както

и всяка определена мрежа, с която устройството може да има затруднения

при взаимната експлоатация. Производителят дава също сродна информация

с оглед изясняване къде съвместимостта на мрежата е зависима от

физическото състояние или програмното осигуряване на комутируемите

връзки. Декларацията съветва потребителя да се свърже с продавача, ако

оборудването ще се използва в друга мрежа”.
Към момента нотифицираният орган CETECOM е издал няколко

паневропейски одобрения, използвайки CTR 21. Резултатите са първите

модеми в Европа, които не изискват одобрения от регулаторните органи на
всяка отделна европейска страна.