ASUS ROG G551JX - Информация за DVD-ROM устройството (при определени модели)

background image

Информация за DVD-ROM устройството

(при определени модели)

DVD-ROM устройството Ви дава възможност да разглеждате и създавате свои

собствени CD и DVD дискове. Можете да закупите допълнителен софтуер за

гледане на DVD дискове, за да гледате DVD заглавия.

Информация за регионите

Възпроизвеждането на DVD филми включва MPEG2 видео декодиране,

цифров AC3 звук и декодиране на защитено CSS съдържание. CSS (понякога

наричана още защита от копиране) е името дадено на схемата за защита на

съдържанието, което се използва във филмовата индустрия, за да се защити

съдържанието от незаконен презапис.

Въпреки, че много правила се прилагат на притежаващите CSS лицензи,

правилото, което е най-уместно е ограничение за възпроизвеждане на

съдържание в даден регион. За да се улесни разпределението на филми по

региони, DVD филмите се пускат за специален географски регион, което е

обяснено по-долу в “Определения за региони”. Авторското право изисква

всички DVD филми да бъдат ограничения за определен регион (обикновено

се кодират за региона, в който ще се продават). Съдържанието на DVD филма

може да се пусне в много региони, но правилата на CSS изискват всички

системи да могат да възпроизвеждат криптирано CSS съдържание само за
един регион.

ВАЖНО! Тази регионална настройка може да се променя до 5 пъти с

помощта на софтуер,с лед което е възможно възпроизвеждането на

DVD филми само с последната регионална настройка. Промяната на

регионалния код след това изисква фабрично нулиране на системата,

което не се покрива от гаранцията. Ако е необходимо нулиране,

потребителят покрива разходите по доставката и нулирането.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

119

Дефиниране на региони

Регион 1
Канада, САЩ и територии на САЩ

Регион 2
Чехия, Египет, Финландия, Франция, Германия, държавите в Залива, Унгария,

Исландия, Иран, Ирак, Ирландия, Италия, Япония, Холандия, Норвегия,

Полша, Португалия, Саудитска арабия, Шотландия, Южна Африка, Испания,

Швеция, Швейцария, Сирия, Турция, Великобритания, Гърция, бившите

югославски републики, Словакия

Регион 3
Бурма, Индонезия, Южна Корея, Малайзия, Филипините, Сингапур, Тайван,

Тайланд, Виетнам

Регион 4
Австралия, Карибите (без териториите на САЩ), централна Америка, Нова

Зеландия, островите в Тихия океан, Южна Америка

Регион 5
CIS, Индия, Пакистан, останалата част от Африка, Русия, Северна Корея

Регион 6
Китай

background image

120

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Blu-ray ROM устройството Ви дава възможност да гледате високодетайлно

(HD) видео и други формати на дискове като DVD CD.

Региони

Регион A

Страните в Северна, Централна и Южна Америка и техните територии; Тайван,

Хонконг, Макао, Япония, Корея (Южна и Северна), страните в Югоизточна

Азия и техните територии.
Регион Б

Страните в Европа, Африка и Югозападна Азия и техните територии;

Австралия и Нова Зеландия.
Регион В

Страните в Централна и Южна Азия, Източна Европа и техните територии;

Китай и Монголия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте уебсайта на Blu-ray дисковете www.blu-

raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDsicforVideo.aspx за повече

информация.