ASUS ROG G551JX - Използване на Вашия Notebook PC

background image

Използване на Вашия Notebook PC

Notebook PC трябва да се използва при

температура на околната среда между 5°C (41°F)

и 35°C (95°F).
Вижте етикета на долната страна на Notebook PC

и се уверете дали Вашият адаптер отговаря на

изискванията.

Не оставяйте Вашия Notebook PC върху скута си

или друга част на тялото, за да предотвратите

неудобство или нараняване поради излагане на

топлина.

Не използвайте повредени захранващи кабели,

аксесоари или други периферни устройства с

Вашия Notebook PC.

Не носете Notebook PC и не го покривайте с

материали, които биха могли да попречат на

циркулацията на въздух, докато Notebook PC е

включен.

Не поставяйте Вашия Notebook PC върху неравни

или нестабилни работни повърхности.

Можете да пуснете Notebook PC през

рентгеновите машини на летището (използват се

за предметите, поставени на багажните ленти),

но не го излагайте на магнитни детектори или

пръчки.

Свържете се с авиокомпанията, за да научите

повече за услугите по време на полет, които

можете да използвате, както и за ограниченията

при работа с Notebook PC.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

11