ASUS ROG G551JX - Грижа за Вашия Notebook PC

background image

Грижа за Вашия Notebook PC

Изключвайте от захранването и отстранявайте

батерийния модул (ако е приложимо) преди

почистване на Notebook PC. Използвайте чиста

целулозна гъба или гюдерия, навлажнена в

разтвор на неабразивен почистващ препарат в

няколко капки топла вода. Отстранете излишната

влага от Вашия Notebook PC с помощта на сухо

парче плат.

Не използвайте силни разтворители като

разредители, бензол или други химикали върху

или в близост до Вашия Notebook PC.

Не поставяйте обекти върху Notebook PC.

Не излагайте Notebook PC на силни магнитни и

електрически полета.

Не използвайте и не излагайте Notebook PC на

течности, дъжд или влага.

Не излагайте Вашия Notebook PC на запрашена

среда.

Не използвайте Вашия Notebook PC близо до

утечки на газ.

background image

12

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC