ASUS ROG G551JX - Инталиране на RAM (Random Access Memory) модул

background image

Инталиране на RAM (Random Access Memory)

модул

Надградете капацитета на паметта на Вашия Notebook PC като

инсталирате RAM модул в отделението за памет. Следните стъпки

ще Ви покажат как да инсталирате RAM модул във Вашия Notebook

PC:

ВАЖНО! Купувайте допълнителни модули за този Notebook PC само

от оторизирани търговски представители, за да сте сигурни, че те са

съвместими и надеждни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прекъснете връзката с всички свързани

периферни устройства, телефонни и телекомуникационни линии

и контектори (като външно захранване, батерия и др.) преди да

отстраните капака на твърдия диск.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Външният вид на долната страна на Вашия Notebook PC и на RAM

модула може да се различава според модела, но инсталирането на

RAM модул е едно и също

Препоръчва се да инсталирате RAM модул в присъствието на

професионалист. Можете също така да посетите оторизиран

сервизен център за допълнителна помощ.

background image

106

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

А.

Разхлабете болтовете на капака на отделението на Notebook

PC.

Б.

Издърпайте капака на отделението и го отстранете напълно

от Вашия Notebook PC.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

107

В.

Подравнете и поставете RAM модул в гнездото за RAM модул.

Г.

Натиснете надолу RAM модула докато не щракне на място

background image

108

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Д.

Подравнете и поставете капачето на отделението.

Е.

Закрепете и подсигурете капака на батерийния модул чрез болта,

който отстранихте по-рано.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

109