ASUS ROG G551JX - Използване на оптичното устройство

background image

Използване на оптичното устройство

ЗАБЕЛЕЖКА:

Действителното местоположение на бутона за електронно

изваждане на тавата може да се намира на различни мества в

зависимост от модела на Notebook PC.

Реалният вид на оптичното устройство на Notebook PC

може да варира според модела, но процедурите при използване

остават същите.

Поставяне на оптичен диск

1.

Докато Notebook PC е включен, натиснете бутона за

електронно изваждане, за да извадите частично тавата на

оптичното устройство.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

47

2.

Внимателно издърпайте тавата навън.

ВАЖНО! Внимавайте да не докоснете лещата на оптичното

устройство. Уверете се, че под тавата няма обекти, които биха се

заклещили.

3.

Хванете диска в края, страната, на която има отпечатана

информация, трябва да е отгоре. Внимателно го постевете в

тавата.

4.

Натиснете диска надолу докато не щракне в оптичното

устройство.

background image

48

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

5.

Натиснете тавата внимателно, за да затворите оптичното

устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: Нормално е да чувате въртене и вибрации в оптичното

устройство докато се четат данни.

Отвор за ръчно изваждане на тавата

Отворът за ръчно изваждане представлява вратичка за оптичното

устройство, която се използва за изваждане на тавата, в случаите

когато бутонът за електронно изваждане не работи.

За ръчно изваждане на оптичната тава, поставете изправен кламер

в отвора за ръчно изваждане и натиснете докато тавата не се

извади.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Отворът за ръчно изваждане да се използва,

само когато електронният бутон за изваждане не функционира.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

49