ASUS ROG G551JX - Функционални клавиши

background image

Използване на клавиатурата

поставя Notebook PC в режим Sleep (Заспиване)

включва или изключва режим Airplane (Самолет)

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато е разрешен, режим Airplane

(Самолет) забранява всички безжични мрежи.

намалява яркостта на дисплея

увеличава яркостта на дисплея

изключва панела на дисплея

Превключва режима на дисплея

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че вторият екран е

свързан с Вашия Notebook PC.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

43

Разрешава или забранява тъчпада.

Включва или изключва високоговорителя.

Намалява звука на високоговорителя.

Усилва звука на високоговорителя.

Windows

®