ASUS ROG G551JX - Използване на тъчпад жестове

background image

Използване на тъчпад жестове

background image

36

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Жестове с един пръст

Натискане/чешмяна, Двойно натискане / двойно почукване

В екрана Start, натиснете приложение, за да го стартирате.

В режим Desktop (Работен плот), натиснете два пъти даден

елемент, за да го стартирате.

Плъзгане и пускане

Натиснете два пъти даден елемент, след което плъзнете същия пръст

без да го повдигате от тъчпада. За да пуснете елемент на друго място,

повдигнете пръста си от тъчпада.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

37

Натискане на ляв бутон

Натискане на десен бутон

В екрана Start (Старт),

натиснете приложение, за

да го стартирате.

В режим Desktop (Работен

плот), натиснете два пъти

дадено приложение, за да

го стартирате.

В екрана Start (Старт),

щракнете върху

приложение, за да изберете

и да стартирате лентата с

настройки. Можете също

така да натиснете и този

бутон, за да стартирате

лентата All Apps (Всички

приложения).

В режим Desktop (Работен

плот) използвайте този

бутон, за да отворите

менюто.

ЗАБЕЛЕЖКА: Областите в рамките на пунктираната линия
представляват местата на левия и десния бутон на тъчпада.

background image

38

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Плъзгане от горен ръб

В екрана Start, плъзнете от горния ръб, за да стартирате

лентата All apps (Всички приложения).

В изпълняващо се приложение, плъзнете от горния ръб, за да

видите менюто на приложението.

Плъзгане от ляв ръб

Плъзгане от десен ръб

Плъзнете от левия ръб, за да

разбъркате изпълняващите се

приложения.

Плъзнете десния ръб, за да

стартирате лентата Charms bar

(лентата Charms).

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

39

Жестове с два пръста

Натиснете

Завъртане

Натиснете тъчпада с два пръста,

за да симулирате функцията при

натискане на десния бутон на

мишка.

За да завъртите изображението,

поставете два пръста върху

тъчпада, след което завъртете

един пръст по посока на

часовниковата стрелка или

обратно докато другият е

неподвижен.

Превъртане с два пръста

(нагоре/надолу)

Превъртане с два пръста

(наляво/надясно)

Плъзнете два пръста, за да

превъртате нагоре или надолу.

Плъзнете два пръста, за да

превъртате наляво или надясно.

background image

40

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Намаляване

Увеличаване

Съберете два пръста върху
тъчпада.

Раздалечете два пръста върху
тъчпада.

Плъзгане и пускане

Изберете елемент, след което натиснете и задръжте левия бутон. С

другия пръст плъзнете надолу по тъчпада, за да плъзнете и пуснете

елемента на друго място.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

41