ASUS ROG G551JX - Жестове с три пръста

background image

Жестове с три пръста

Прокарайте пръст нагоре

Прокарайте пръст надолу

Прокарайте три пръста

нагоре, за да видите всички

изпълняващи се приложения.

Прокарайте три пръста надолу,

за да видите режим Desktop

(Работен плот).

background image

42

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Функционални клавиши

Функционалните клавиши на клавиатурата на Вашия Notebook PC

могат да активират следните команди: