ASUS ROG G551JX - За това ръководство

background image

За това ръководство

Това ръководство предоставя информация за хардуерните и

софтуерните функции на Вашия Notebook PC, организирани в

следните глави:

Глава 1: Хардуерна настройка

Тази глава съдържа подробна информация за хардуерните

компоненти на Вашия Notebook PC.

Глава 2: Използване на Вашия Notebook PC

Тази глава показва как да използвате различните части на

Вашия Notebook PC.

Глава 3: Работа с Windows

®

8.1

Тази глава съдържа общ преглед на работата с Windows

®

8.1 на

Вашия Notebook PC.

Глава 4: Тестове при включване на системата (POST)

Тази глава показва как да използвате POST тестовете, за да

промените настройките на Вашия Notebook PC.

background image

8

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

Глава 5: Надстройка на Вашия Notebook PC

Тази глава съдържа напътствия за смяна или надстройка на

частите на Вашия Notebook PC.

Съвети и ЧЗВ

Този раздел представя някои препоръчителни съвети, както и

ЧЗВ за хардуер и софтуер, с които можете да правите справка

за поддръжка и разрешаване на често срещани проблеми с

Вашия Notebook PC.

Приложения

Този раздел включва съобщения и изявления относно

безопасността за Вашия Notebook PC.

background image

Електронно ръководство на потребителя на Notebook PC

9